Archive for July, 2012

Semester

Landet. Där tar man dagen som den kommer och en till kopp kaffe på det.